Těžiště oprav jsou výstupní kabely ze zdrojů. Nejčastější závadou je přelámání vnitřní žíly těsně za průchodkou, nebo její přerušení po té, co o kabel vedoucí ke zdroji z počítače někdo zakopne. Velmi často si kabel vypůjčí někdo z domácích mazlíčků a překouše jej.
Opravy vlastního zdroje provádíme málo, a to ze dvou důvodů. Prvním je, že demontáž krytu zdroje je bez jeho poškození až na výjimky nemožná, protože horní a dolní skořepina zdroje jsou velmi kvalitně slepeny. Po jejich sestavení už kryt není v takovém stavu, jak na něj byla provedena revize. Proto v případě úrazu el. proudem, nebo vzniku pojistné události (vznik požáru) bychom nesli za tuto událost plnou odpovědnost.
Druhým důvodem je skutečnost, že v současnosti jsou ceny zdrojů k notebookům na úrovni srovnatelné s cenou opravy.
Výjimka, kterou jsem zmínil, představují zdroje, u kterých jsou kryty spojeny šrouby. Zde je demontáž bez problémů a zdroj po opravě je možné sestavit do původní podoby.