Převzetí počítače do opravy

Závada notebooku musí být co nejpřesnějí popsána.

Je možné požadovat pouze diagnostiku závady, ale pokud bude nutné počítač demontovat, bude za ni účtován poplatek podle ceníku.

Pro přezkoušení po opravě potřebuje znát heslo (do Windows i BIOSu), nebo musí být neaktivní. Ochrana heslem nám znemožňuje kontrolu počítače během opravy a po opravě.
Za data uložená v počítači nepřebíráme odpovědnost - majitel si buď zajistí sám zálohu dat, nebo požadavek na zálohu bude uveden v popisu závad.
Ani v případě provedení zálohy u nás však nepřebíráme odpovědnost za 100%ní obnovu, protože data mohou být poškozena už v okamžiku předání počítače jako důsledek vzniklé závady.

Při přejímce nebo krátce po ní bude majiteli sdělena pravděpodobná doba opravy a přibližná cena, pokud potřebný úkon není obsažen v ceníku oprav.